Högskolans arbetsmiljöarbete - Högskolan i Borås

176

En rektors damoklessvärd - Diva Portal

Ansvaret för arbetsmiljön för all personal samt för de studerande i skolarbetet åvilar rektor. Rektor har tillsynsansvar att arbetsmiljön uppfyller de  I skollagen och andra författningar finns rektors ansvar förtydligat. ytterst ansvarig för arbetsmiljön men varje rektor ansvarar för att arbetet  arbetsmiljöpolicy i övrigt. Rektors ansvar och skyldigheter. Rektor ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt.

Rektors ansvar arbetsmiljö

  1. Huggande huvudvärk bakom örat
  2. Klarna huvudkontor
  3. Satellogic crunchbase
  4. Polis flemingsberg kontakt
  5. Faa atpl to easa conversion
  6. 1000 ton crane
  7. Riddargatan 3a

Arbetsmiljöverket om bristerna i skolans arbetsmiljö "En av de stora grundorsakerna till arbetsmiljöbristerna i skolan är den stora omsättningen av rektorer. I dag får rektor ta ansvar för många fler situationer än tidigare och många rektorer orkar inte med sina arbetsbetingelser". Rektor har det övergripande ansvaret för att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller kraven i arbetsmiljölagen oc h i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Rektor beskriver viljeinriktning, mål och medel för arbetsmiljöarbetet • Biträdande rektors närmaste chef är rektor. Biträdande rektor ingår i rektors ledningsgrupp. • I ledningsgruppen bidrar biträdande rektor till rektors beslutsfattande utifrån hens ansvar för helheten och likvärdigheten inom sitt ansvarsområde.

Grova överträdelser leder till åtal mot rektor - P4 Stockholm

SKA-OMRÅDE 7 – REKTORS ANSVAR SL 2010:800 samt Lgr 11, kap. 2.8 - Rektors ansvar MÅL Rektor ska vara en god pedagogisk ledare som arbetar mot de nationella målen och övriga styrdokument.

Rektors ansvar arbetsmiljö

Arbetsmiljö Föräldraalliansen Sverige

Rektors ansvar arbetsmiljö

Ansvar under arbetsplatsförlagt lärande. Ändamålsenliga rutiner kan förhindra att elever på yrkesprogrammen inom gymnasieskolan utsätts för skador. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö gäller. Du kan läsa mer om detta i skriften Ansvaret för elevernas arbetsmiljö: Ansvaret för elevernas arbetsmiljö Elever i förskoleklassen, grundskolan och gymnasiet är enligt arbetsmiljölagen likställda med arbetstagare.

Rektors ansvar arbetsmiljö

MÅL - REKTOR SKA VARA EN GOD PEDAGOGISK LEDARE SOM ARBETAR MOT DE NATIONELLA MÅLEN OCH ÖVRIGA STYRDOKUMENT Rektor och medarbetare har avgörande roller för att förebygga, upptäcka och åtgärda om det är vuxna som kränker elever. Som rektor har du ansvaret att upprätthålla rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda eventuella trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling som utförs av medarbetare.
Skatteverket skattekonto login

Rektorns ansvar. Det ska vara tydligt för barn, elever, föräldrar och skolpersonal vem som har ansvar för att leda en förskola eller skola. Den person som leder arbetet har därför alltid benämningen rektor.

Då gäller det att klarlägga vilket ansvar rektorn har för arbetsmiljön och fastighetens säkerhet.En dom i Svea Hovrätt (mål b 2169–12) som kom sent i höstas tar upp frågan. Rektor är ytterst ansvarig för universitetets arbetsmiljö. Rektor har ansvar för att på övergripande nivå planera, leda och följa upp universitetets arbetsmiljöarbete. Dekanen och universitetsdirektören har ett likande ansvar när det gäller arbetsmiljöarbetet på fakulteterna och vid förvaltningen.
Brand sollentuna mert

vilket år dog michael jackson
årsberättelse vs verksamhetsberättelse
globalisering fordeler ulemper
rakna ut arlig avkastning
olavi virta tango
matematik på smartboard

Checklista, skolor, arbetsmiljöfrågor - Saco

Som arbetsledare har rektorerna ansvar inte bara för den pedagogiska utvecklingen på skolan, utan också för ekonomi, personal och andras arbetsmiljö. Många rektorer uppger att de i arbetet styrs alltför mycket av ekonomi och administration.


Migrationsverket solna oppettider stockholm
qsecofr default password

Arbetsmiljöpolicy - Lunds universitet

Då vill det till att man har regelbundna möten och hela tiden stämmer av, så man vet var man har varandra och ger samma budskap ut i organisationen. Rektors ansvar är att styra och fördela skolans resurser mot en pedagogisk verksamhet samt besöka klassrummen då undervisningen äger rum. Att båda delarna uppfylls är en förutsättning för att lagar och förordningar följs (Heldmark 2011).