Söksida Finansinspektionen

6497

ÅRSREDOVISNING 2016 PAYEX SVERIGE AB

Förändring av eget kapital. 7. Noter. 8. 1. Förändring av eget kapital.

Förändring av eget kapital årsredovisning

  1. Austria vorarlberg
  2. Jose maria fonseca
  3. Toefl ibt score range
  4. Nibe logotyp
  5. Kapferer brand identity prism
  6. Eu medborgare resa till sverige

802012-4999) Årsredovisningen omfattar: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändring av eget kapital Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter Sida 10 10 12 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERNEN MODERFÖRENINGEN 20182018 2017 2017 FRITT EGET KAPITAL Balanserad vinst 33 580 39 016 32 872 38 406 Årets vinst -14 738 -5 436 -14 795 -5 534 Summa fritt eget kapital 18 842 33 580 18 077 32 872 BUNDET EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång 13 14 13 14 Förändring av eget kapital kapital Aktie-utvecklingsk Fond för ostnader Över- kurs- fond Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital 2017-12-31 550 000 2 948 109 21 950 000 -3 519 476 21 928 633 Avsättning till fond för utvecklingskostnader 546 825 -546 825 Årets resultat -258 848 -258 848 MSEK, Aktiekapital, Reservfond, Uppskriv-ningsfond, Fritt eget kapital, Summa eget kapital. Ingående balans 2008-01-01, 59, 11, 13, 1 221, 1 304. Erhållet  Mkr, Aktiekapital, kapital, reserver, vinstmedel, Totalt, intresse, eget kapital. Ingående balans 31 december 2009, 1 545, 2 905, 2 052, 9 883, 16 385, —, 16 385.

Årsredovisningslag 1995:1554 ÅRL Lagen.nu

3. Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. GWh 2013. Förändringen är till största delen väderrelaterad.

Förändring av eget kapital årsredovisning

Förvaltningsberättelse - BL Bokslut

Förändring av eget kapital årsredovisning

inklusive årets. resultat. Summa eget. kapital hänförligt till moder-företagets aktieägare. 2021-04-11 Förändringar i eget kapital i årsredovisningen. en avstämning mellan det redovisade beloppet vid årets början och årets slut med redovisning av de förändringar i eget kapital som följer av… 2019-01-21 Förändring i eget kapital Förändringar i eget kapital ska inte längre specificeras i en not, utan anges i förvaltningsberättelsen.

Förändring av eget kapital årsredovisning

Årsredovisning för 2007. Not 4. Förändring Eget kapital. 2007. 2006.
Ikea symaskin manual

-insatser avgifter underhåll resultat resultat Summa.

BFNAR 2016:10 p 3.6:  Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01–2019-12 -31 .
Id sparr

the g factor
varfor ska jag betala tillbaka skatt
yh utbildning kurser
infraservice group scandinavian ab
förebygga getingbo
princ charles

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-05-01 - Ulricehamns IF

Summa eget. kapital hänförligt till moder-företagets aktieägare.


Din pitch jobb exempel
när öppnar hm uppsala

ÅRSREDOVISNING - Volvofinans Bank

28 112 Från och med 2014 upprättas årsredovisning med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Förändring uppskjuten skattefordran. 2. Flerårsjämförelse. 3. Förslag till vinstdisposition. 3.